Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi
Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi
İhale İlanları
            Türü       Referans Numarası/Açıklaması Yayın Tarihi Son Başvuru Tarihi Durum (Açık/Kapalı)

 

Danışmanlık Hizmeti

         PUMREP/WB/CS-FS-PV 01

Fizibilite Çalışmaları Danışmanlık Hizmeti

 

  08/09/2023  

 

        02/10/2023

 

             Açık