Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi
Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi
Proje Bileşenleri
 

Proje Bileşenleri

Bileşen 1

Merkezi hükümet tesislerindeki yenilenebilir enerji yatırımları

- Merkezi hükümet tesislerindeki yenilenebilir enerji yatırımları

- YE yatırımlarını aydınlatma iyileştirmesi ve ısı pompası kurulumuyla birleştirmek için pilot uygulama

Bileşen 2

Belediyelerde YE yatırımları

Bileşen 3

Teknik Yardım ve Proje Uygulama Desteği

- Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Teknik Yardım ve Proje Uygulama Desteği

- İller Bankası Teknik Yardım ve Proje Uygulama Desteği

 

Alt bileşen 1a. Merkezi hükümet tesislerinde yenilenebilir enerji yatırımları

Bu alt bileşen, Lisanssız YE yönetmeliği planına göre kamu tesislerinin elektrik tüketimini dengelemek için kullanılacak olan YE tesislerindeki yatırımları finanse edecektir. Proje, birincil olarak öz tüketime ayrılmış dağıtılmış YE kurulumlarını destekleyecektir. Proje değerlendirmesindeki tahminler, Proje kapsamında finanse edilen merkezi hükümet tesislerindeki YE kurulumlarının yıllık toplam 470 milyon TL'nin üzerinde enerji maliyeti tasarrufu sağlayacağını göstermektedir. Projede öncelikle, otopark kanopileri, yere monte güneş ve çatı üstü PV kurulumları içerecektir.

Alt bileşen 1b. Merkezi hükümet tesislerinde yenilenebilir enerji yatırımlarını ısı pompası ve verimli aydınlatma kurulumuyla birleştirmek için pilot uygulamalar

Bu alt bileşen, verimsiz aydınlatma teknolojilerinin ve ısıtmanın elektrifikasyonunun (örn. - hem ısıtmayı hem de soğutmayı desteklemek için ısı pompalı yakıt kazanı kapasitesi), bu da ilave yenilenebilir enerji kapasitesinin devreye alınmasına ve sonuçta binaların emisyonlarının azalmasına olanak sağlayacaktır. Proje halihazırda yeterli enerji performansına ve bina dış kabuğuna sahip binaları hedeflerken, güneş enerjisi ve ısı pompalarının kombinasyonu binaların kendi kendine yeterliliğini artırır ve elektrik şebekesi üzerindeki yükü azaltır, aynı zamanda binanın karbondan arındırılmasına daha fazla katkıda bulunur. 

Alt bileşen 3a. YİGM için teknik yardım ve proje uygulama desteği

Bileşen 3a; Proje geliştirme, fizibilite çalışmalarının hazırlanması ve/veya teknik incelemesi; ihale dokümanı hazırlama, ihale süreci yönetimi, sözleşme yönetimi, kurulum ve işlerin denetimi gibi proje yönetimi; Finansman gereksinimlerinin Banka'nın mutemet politikalarına ve yönergelerine uygun olarak uygulanması; çevresel ve sosyal çerçevenin (ÇSÇ) tatmin edici bir şekilde uygulanmasını sağlamak; proje izleme ve değerlendirme, kapasite geliştirme ve bilgi paylaşımı, proje iletişimi ve artımlı işletme çalışmalarını içermektedir.