Kamu Binalarındaki Enerji Verimliliği Uygulamaları Projesi
Kamu Binalarındaki Enerji Verimliliği Uygulamaları Projesi
Kamu Binalarındaki Enerji Verimliliği Uygulamaları Projesi
Proje Hakkında Genel Bilgi

Türkiye’nin enerji ihtiyacı gelişen ekonomi, şehirleşme ve nufüs artışının etkisi ile her geçen gün artmaktadır. 11. Kalkınma Planında da belirtildiği üzere birincil enerji tüketimimiz 2014-2017 döneminde yıllık ortalama yüzde 6,4 artış gösterirken, elektrik enerjisi talebi ise 2014-2018 döneminde yıllık ortalama yüzde 3,9 artmıştır.

Enerji verimliliği, Türkiye'nin ekonomik büyümesini sürdürmesi ve aynı zamanda iklim değişikliği ve çevresel sürdürülebilirlik konusundaki taahhütlerini yerine getirebilmesi için kritik öneme sahiptir.

Ülkemizde binalar enerji tüketiminde sanayiden sonra ikinci sırada gelmektedir. Aynı zamanda enerji tüketimlerinin azaltılmasında da en fazla potansiyele sahiptir. Kamunun sektöre öncülük ederek enerji tüketimlerinin azaltılması için çalışmalar yapması hem kamu kaynaklı cari açığın azaltılmasını sağlar hem de enerji verimliliği çalışmaları için sektöre örnek olarak ve ivme kazandırır.

Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dünya Bankası'ndan Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi (KBEVP) kapsamında tedarik edilecek danışmanlık hizmetleri, inşaat işleri, mallar, danışmanlık dışı hizmetleri için toplam 200 milyon ABD Dolar tutarında Kredi ve Hibe başvurusu yapmıştır.

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi (KBEVP) Du¨nya Bankası tarafından fonlanacak Hazine ve Maliye Bakanlığının mali güvencesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) desteği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM) tarafından uygulanacaktır. Beş yıl sürmesi planlanan ve 500-700 kamu binasını yenilemeyi hedefleyen proje ile kamu binalarının enerji verimli bir şekilde yenilenmesi ve enerji tasarrufu sağlanacaktır.

"Türkiye’de Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi" ne dahil olacak kamu binalarının seçiminde deprem açısından güçlendirme ihtiyacı olmaması, en az 5 yaşında ve son 10 yılda enerji verimliliğine esas komple bir iyileştirme  yapılmamış olması gibi temel unsurlar esas alınacaktır.

Projede öngörülen iyileştirme önlemleri bina dış cephe iyileştirmesi (dış cephe, çatı yalıtımları, pencere ve kapı değişimleri), ısıtma / soğutma sistemlerinin değiştirilmesi, güneş enerjisi ile sıcak su elde edilmesi, pompalar / fanlar ve aydınlatma elemanlarının enerji verimliliği yönünden iyileştirilmesi ve bazı yenilenebilir enerji uygulamalarını (PV panelleri, güneş enerjili su ısıtma, jeotermal ısı pompaları) içerecektir.

Proje yatırımları öncelikle yüksek enerji tüketimi ve daha kısa geri ödeme süreleri olan kamu binalarına odaklanacaktır. Proje kapsamında Türkiye’de yer alan kamu binalarının (okul, hastane, idari binalar, üniversite kampüsleri) enerji etütlerinin yapılması, enerji kimlik belgelerinin düzenlenmesi, enerji verimlilik düzeylerinin ve elde edilecek tasarruf seviyelerinin tespit edilerek yatırım maliyetleri ile birlikte raporlanması ve uygun bulunan kamu binalarının mekanik ve elektrik tadilat projelerinin hazırlanarak enerji verimliliği iyileştirmelerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Projeden doğrudan faydalanıcılar; kamu binalarının yatırımlarından bütçe tasarrufu sağlayacak kamu sektörü, kamu binalarının kullanıcıları ve çalışanları, yerel ve küresel hava kirliliğinin azaltılması aracılığıyla toplum, çeşitli ekipman ve hizmet sağlayıcılardır (enerji denetçileri, mimar ve tasarım firmaları, enerji hizmeti şirketleri, inşaat malzemeleri tedarikçileri, inşaat malzemeleri tedarikçileri, inşaat firmaları vb.).

KABEV Projesi, yaklaşık 500-700 kamu binasının yenilenmesini sağlayacak ve yılda 1000 kamu çalışanına ve 5000 vatandaşa ulaşacaktır. Proje, sadece kamu binalarının enerji tüketimini azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda bir dizi iletişim araçları ile toplumun bilinçlendirilmesini ve geliştirilmesini kolaylaştıracak. Enerji verimli olarak yenilenmiş kamu binaları, aynı zamanda sağlıklı ve verimli çalışma üzerinde olumlu etkisi olan daha yüksek konfor koşullarına da katkıda bulunacaktır.