Kamu Binalarındaki Enerji Verimliliği Uygulamaları Projesi
Kamu Binalarındaki Enerji Verimliliği Uygulamaları Projesi
Kamu Binalarındaki Enerji Verimliliği Uygulamaları Projesi
Projenin Amaçları

Proje genel hedefi, merkezi hükümet binalarında enerji kullanımını azaltmak ve ulusal bir programı desteklemek için uygun sürdürülebilir finansman ve kurumsal mekanizmalar geliştirmek ve ölçeklendirmek için bir geçiş planı geliştirmektir.

Proje ile kamu binalarında enerji verimliliğine yönelik iyileştirmeler yapılarak enerji tüketimlerinin azaltılması hedeflenmekte ve ulusal düzeyde cari açığın azaltılması, sosyal ve ekonomik fayda sağlanması, enerji verimliliği konusunda toplumda farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır.

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (EEPB) Projesi ile kamu binalarının enerji verimli bir şekilde yenilenmesi ile kamu binalarında enerji tasarrufunu sağlanacaktır. Önerilen projeler, en yüksek enerji tüketimine sahip kamu binalarını yenilemeyi amaçladığı için, doğrudan yararlanıcılar; yatırımlardan kaynaklanan bütçe tasarrufu, merkezi hükümet binaları için bütçe kısıtlarının çözülmesi ve CO2 tasarruflarındaki düşüşler nedeniyle kamu sektörü ve aynı zamanda kamu binalarının kullanıcıları (idari personel ve ziyaretçiler) ve toplum olacaktır.