Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi
Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi

Genel İhale İlanı

07 Eylül 2023

Ülkemiz, coğrafi konumu nedeniyle önemli bir güneş enerjisi potansiyeline sahiptir. Güneş enerjisinden yararlanmada en önemli unsur ülkenin bulunduğu coğrafi konum ve yıl boyu güneş ışığı alma potansiyelidir. Güneş ışınlarının geliş açışı, güneş ışınlarının geldiği süre uzunluğu gibi çeşitli unsurlar güneş enerjisinden elde edilen verimliliği ve potansiyeli belirlemektedir. Avrupa ve diğer dünya ülkeleri ile kıyaslama yapıldığında Türkiye güneş enerjisinden yararlanma hususunda oldukça avantajlı bir konuma sahip. Tüm dünyanın enerji ve yaşam kaynağı olan güneş Türkiye’nin pek çok coğrafi bölgesinde yıl boyunca yüksek bir verimlilikle kendisini gösterir. Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlasına (GEPA) göre, ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2.741 saat olup ortalama yıllık toplam ışınım değeri 1.527,46 kWh/m2 olarak hesaplanmıştır. Türkiye 1 yılın yaklaşık 110 gününü güneş enerjisi üretimi yönünden oldukça verimli geçirir.

Türkiye’nin 11. Kalkınma Planı “Hedef Ve Politikalar” alanı 491-492 Madde ve ek maddelerine göre Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi artırılacak, yenilenebilir enerji üretiminin şebekeye güvenli bir şekilde entegrasyonunun sağlanması amacıyla gerekli planlama ve yatırımlar gerçekleştirilecek, daha verimli ve kendi enerjisini üreten binalar yaygınlaştırılacaktır. Kamu binalarında enerji verimliliğini teşvik edici desteklemeler yapılacaktır ve kendi elektrik ihtiyacını (öz tüketim) karşılamak amaçlı lisanssız güneş enerjisi santrali uygulamalarının yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

Bu kapsamda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Dünya Bankası finansmanı ile Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi yürütülecektir.

Proje kapsamında kamu binalarında güneş enerjisi santralleri kurulması için teknik danışmanlık hizmetleri, inşaat işleri ve danışmanlık dışı hizmetler yürütülecektir. Proje kapsamında üniversiteler, bakanlıklar, hastaneler gibi kamu kurumlarına öz tüketimlerine yönelik lisanssız güneş enerjisi santralleri kurulumları gerçekleştirilecektir.

Dünya Bankası tarafından finanse edilen sözleşmelerin temini, 2020 Kasım tarihli Dünya Bankası İIP Borç Alanları için Tedarik Yönetmeliği'nde belirtildiği şekilde yürütülecektir (Tedarik Yönetmeliği), ve Tedarik Yönetmeliği'nde tanımlanan uygun firmalara ve bireylere açıktır. Dünya Bankası, onay verdiğinde anlaşılan ilk teminat planının ve tüm sonraki güncellemelerin yayınlanmasını kendi harici web sitesinde düzenleyecektir.

Açık uluslararası rekabetçi teminata tabi sözleşmelere ilişkin belirli tedarik duyuruları, UN Development Business (Birleşmiş Milletler İş Geliştirme) online'da, Dünya Bankası'nın harici web sitesinde ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ücretsiz erişilebilir web sitesinde (https://csb.gov.tr/; https://kamuenerji.csb.gov.tr/) veya İLBANK'ta (https://www.ilbank.gov.tr) ve ilgili belediyelerde, ayrıca Türkiye'de ulusal dolaşımda bulunan bir gazetede ve/veya resmi gazete/EKAP'ta mevcut hale geldikçe duyurulacaktır.

Diğer ulusal düzeyde açık teminatlara ilişkin olarak, belirli tedarik duyuruları https://csb.gov.tr/, https://yapiisleri.csb.gov.tr/, https://kamuenerji.csb.gov.tr/, veya https://www.ilbank.gov.tr/ adreslerinde ve Türkiye'de ulusal dolaşımda bulunan gazetelerde ve/veya resmi gazete/EKAP'ta mevcut hale geldikçe duyurulacaktır.

 

Genel İhale İlanı için tıklayınız

 

 Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır