Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi
Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi
KABEV Projesi

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) projesi, Dünya Bankası tarafından fonlanarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM), Dış Kaynaklı Yatırımlar Daire Başkanlığı (DYKDB) tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) desteği ile uygulanmaktadır.

500-700 kamu binasını enerji verimli bir şekilde yenilemeyi hedefleyen proje ile enerji tasarrufu, konfor artışı ve sera gazı azaltımı sağlanarak iklim değişikliği ile mücade edilmesi hedeflenmektedir. 

Proje yatırımları öncelikle yüksek enerji tüketimi ve daha kısa geri ödeme süreleri olan kamu binalarına odaklanacaktır. Proje kapsamında Türkiye’de yer alan kamu binalarının (okul, hastane, idari binalar, üniversite kampüsleri) enerji etütlerinin yapılması, enerji kimlik belgelerinin düzenlenmesi, enerji verimlilik düzeylerinin ve elde edilecek tasarruf seviyelerinin tespit edilerek yatırım maliyetleri ile birlikte raporlanması ve uygun bulunan kamu binalarının mimari, mekanik ve elektrik tadilat projelerinin hazırlanarak enerji verimliliği iyileştirmelerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Projeden doğrudan faydalanıcılar; kamu binalarının yatırımlarından bütçe tasarrufu sağlayacak kamu sektörü, kamu binalarının kullanıcıları ve çalışanları, iklim değişikliği ile mücadele aracılığıyla toplum, çeşitli ekipman ve hizmet sağlayıcılardır (enerji verimliliği danışmanlık (EVD) firmaları, mimari, mekanik ve elektrik tasarım ofisleri, enerji hizmeti şirketleri (ESCO), inşaat malzemeleri tedarikçileri, enerji verimliliği tadilatlarını uygulayacak müteahhitlik firmaları, vb.).

KABEV Projesi, yılda 1000 kamu çalışanına ve 5000 vatandaşa ulaşacaktır. Proje, sadece kamu binalarının enerji tüketimini azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda proje kapsamında yapılacak iletişim faaliyetleri ile yararlanıcı pozisyondaki toplumun bilinçlendirilmesine katkı sağlayacaktır. 

KABEV Projesi ile ilgili detaylı bilgiler www.kabev.org web sitesinde yer almaktadır.