Kamu Binalarındaki Enerji Verimliliği Uygulamaları Projesi
Kamu Binalarındaki Enerji Verimliliği Uygulamaları Projesi
Kamu Binalarındaki Enerji Verimliliği Uygulamaları Projesi
Önemli Dökümanlar
  • Proje Sunumu
  • Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi  Nihai Döküman (TR)
  • Environmental And Social Management Framework Nihai Doküman  (İng)
  • Kamu Binalarında Enerji Verimiliği Projesi 3-4 Aralık Eğitim Sunumu Dökümanı (TR)
  • Bursa Anadolu Kız Lisesi Enerji Verimliliği Tadilatı İşi Enerji Performans Sözleşmesi İhalesi Teklif Öncesi Bilgilendirme Sunumu (13.11.20) TR